Změna odběratele

    Adresa místa dodávky pitné vody / odvádění odpadních vod

    Údaje o odhlašujícím odběrateli

    Údaje o přihlašujícím odběrateli

    Odhlašující odběratel se zavazuje uhradit veškeré závazky (vodné/stočné) vůči provozovateli služby do data předání místa plnění přihlašujícímu odběrateli.